پشتیبانی وردپرس

پشتیبانی وردپرس را با معلم وردپرس همراه باشید .

پلن پشتیبانی پایه

3 درخواست / سه ماه
بروزرسانی هسته، قالب و افزونه
4 پرسش و پاسخ تلفنی / ماه
زمان پاسخگویی 9 ساعت ( در ساعات اداری )
ده درصد تخفیف توسعه وب سایت

پلن پشتیبانی استاندارد

6 درخواست / سه ماه
بروزرسانی هسته، قالب و افزونه
8 پرسش و پاسخ تلفنی / ماه
افزایش امنیت
زمان پاسخگویی 9 ساعت ( در ساعات اداری )
دوازده درصد تخفیف توسعه وب سایت

پلن پشتیبانی حرفه ای

9 درخواست / سه ماه
بروزرسانی هسته، قالب و افزونه
10 پرسش و پاسخ تلفنی / ماه
افزایش امنیت
افزایش سرعت
زمان پاسخگویی 12 ساعت ( در ساعات اداری )
پانزده درصد تخفیف توسعه وب سایت